Bartosz Chłopek

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: prawo i administracja oraz Akademii Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Prac.

Beata Kucia-Starzyńska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo.

Marcin Warzyca

Specjalista w zakresie produktów bankowych, leasingów, ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka.

Ryszard Bednarski

Specjalista w zakresie poprawy bezpieczeństwa i oceny ryzyka we flotach samochodowych, prawa ubezpieczeniowego, likwidacji szkód.