Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Socjologii: Badanie rynku i PR.

  • Manager z wieloletnim doświadczeniem w firmach krajowych, jak i zagranicznych m.in. w Geofraht GmbH (Prokurent zarządu niemieckiej spółki Transportowej), AUGER AUTOTECHNIK GmbH (Area Sales Manager komponentów zamiennych na Europę środkowo-wschodnia i Bałkany).  Posiada cenne doświadczenia branżowe, jak również zamiłowanie do zarządzania, zorientowana na osiąganie wyników i podejmująca współpracę z członkami swoich zespołów w  celu realizacji postawionych celów. Posiada doświadczenie zarówno w handlu, jak i w branży TSL.
  • Biegle włada językiem: niemieckim, angielskim, rosyjskim, serbskim, tureckim.